Indicacions pels formularis de sol·licitud

Un cop tinguis detectades les necessitats de consulta de dades d’un procediment concret (bases reguladores de concessió d’ajuts menjador, procediment a seguir per a l’accés a llocs de treball d’empleats públics, etc.) les pots demanar en un sol formulari que trobaràs a EACAT Tràmits: Inici> Tràmits > Catàleg > CAOC – Sol·licitud serveis AOC.

En el moment de gestionar la sol·licitud, cal tenir en compte dos extrems importants per aconseguir l’autorització d’accés a les dades i no ser requerits pels emissors de dades:

  • Norma legal:  Pel que fa a les dades que se sol·liciten a través de la PID, recorda que en aquests moments es demana la publicació, aportació o traducció al castellà tant de la normativa aplicable com del formulari on es recull el consentiment. També cal tenir en compte que  la política actual dels emissors és la de no acceptar normativa genèrica que no estableixi expressament la dada a consultar, per tant s’ha d’indicar la norma específica que regula el procediment concret on es requereix l’obtenció de la dada o document que es pretén consultar.
  • Consentiment: Respecte aquest tema,  a l’apartat de Via ObertaSol·liciteu el servei”  trobaràs una explicació sobre els tipus de consentiment en el document que conté el pas a pas per emplenar el formulari de sol·licitud  d’autorització per tipus de procediment als serveis de Via Oberta.
T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (-1 puntuación, 3 votos)
El 33% l'ha trobat útil (3 vots)