Com podem consultar si una persona destinatària té representants i notificar-los?

El servei e-NOTUM està integrat amb Representa i des del portal de l’empleat públic a EACAT, es permet la consulta de les representacions que disposa la persona destinatària d’una notificació i afegir-les com a destinatàries addicionals. A continuació t’expliquem com fer-ho.

Es crea la notificació de manera habitual, a través del portal de l’empleat.

En el moment d’afegir el destinatari, un cop aquest es guarda, e-NOTUM consulta a la base de dades de Representa si existeix una representació per aquella persona física o jurídica i si és així, apareix la icona

(A la captura podem veure p.ex. que Maria Rovira no té representants i Joan Palomo en canvi sí, donat que apareix la icona  )

Si es vol enviar la notificació a aquest representant, es fa clic sobre la icona , es desplega la informació d’aquesta persona i es pot afegir aquesta com a destinatari, prement el botó

(A la captura podem veure que consta Juan Carlos Pérez com a representant de Juan Palomo i el podem afegir com a representant prement “Afegeix representants”)

La notificació és enviada a les tres persones, tot compartint la mateixa  i per tant, el primer que hi accedeixi aquesta queda com a practicada.

(A la captura podem veure que la notificació és compartida pels tres destinataris                                               )

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ