Està integrat amb Apodera, el Registre Mercantil i de la Propietat?

La integració amb APODERA està en curs, però les integracions amb els registres civils estan pendents de ser avaluades pels organismes responsables d’aquests registres civils en la mesura que pot comportar un conflicte amb la finalitat d’aquests registres.

Aquesta integració és important per als ens usuaris del servei, perquè els interessats són responsables de la veracitat dels documents que aporten (art.28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre), també en el cas del registre electrònic d’apoderaments i de les escriptures de poders que acompanyin a les sol·licituds d’inscripció.

Per minimitzar el risc de validar poders de representació que han estat revocats per escriptures de poders posteriors (que no s’acompanyen a la sol·licitud), REPRESENTA consulta la subsistència dels poders que acompanya amb una consulta al Consell General del Notariat i validar així la vigència de les escriptures i dels poders.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami