Es pot exportar la informació?

El portal incorpora funcionalitats que permeten exportar la informació a fitxers ofimàtics (Excel) per facilitar-ne la seva explotació en cas que sigui estrictament necessari. Les diferents seccions, com són Vulnerabilitats, reports, inventari, entre d’altres, permeten fer aquest tipus d’exportació (en cas de disposar dels permisos pertinents).

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ