Errors més comuns en accedir a una notificació

He demanat una constrasenya d’un sol ús i no funciona

Si un cop rebuda la contrasenya d’un sol ús no funciona és perquè al generar-la es guarda un identificador d’aquesta en sessió per a després poder-lo validar juntament amb la paraula de pas que es rep al correu, per tant si es tanca el navegador abans d’accedir a la notificació, es perd la sessió i amb ella aquest identificador (ID) de la contrasenya, per tant, aquesta no funciona i s’ha de tornar a demanar-ne una altra.

M’apareix l’error “La notificació no pertany al destinatari”

Aquest error es dona quan s’està accedint a una notificació i les dades amb les quals s’està identificant el destinatari no corresponen amb les dades amb que s’ha dipositat la notificació.

Cal que revisis les dades que estàs indicant per accedir a la notificació. En cas que les dades associades a la notificació hagin canviat o no siguin correctes, cal que t’adrecis a l’organisme que emet la notificació.

M’apareix l’error “La notificació no és accessible amb paraula de pas”

Si s’empra la paraula de pas per intentar accedir a una notificació i aquesta requereix un nivell d’accés superior.

Això és així, per què les notificacions poden configurar-se amb tres nivells d’accés (BAIX, SUBSTANCIAL i ALT) en funció del nivell de seguretat que es requereix per accedir-hi.

En aquest sentit, si s’accedeix amb un mecanisme d’autenticació inferior al requerit, surt aquest missatge d’error.

Si s’empra un mecanisme d’accés superior al requerit, sempre es pot accedir a la notificació i no surt cap missatge d’error.

M’apareix l’error “La notificació no és accessible amb nivell d’accés substancial

Si s’empra un certificat categoritzat com a substancial i la notificació requereix d’un certificat de nivell alt.

Això és així, per què les notificacions poden configurar-se amb tres nivells d’accés (BAIX, SUBSTANCIAL i ALT) en funció del nivell de seguretat que es requereix per accedir-hi.

En aquest sentit, si s’accedeix amb un mecanisme d’autenticació inferior al requerit, surt aquest missatge d’error.

Si s’empra un mecanisme d’accés superior al requerit, sempre es pot accedir a la notificació i no surt cap missatge d’error.

Intento accedir amb Firefox i no m’apareix el certificat per accedir

Si el certificat amb el que s’accedeix és d’empresa i s’accedeix amb navegador Firefox, el motiu pel que no apareix el certificat amb el que s’ha accedit a la notificació, és que aquest no està instal·lat al magatzem de Windows.

Per a solucionar el problema s’hauria de fer una còpia de seguretat del certificat des del navegador Firefox i instal·lar aquesta en el magatzem de certificats de Windows.

Per a realitzar aquesta acció cal seguir els passos següents:

 • Accedir al navegador Firefox
 • Clicar al menú Eines – Opcions – Avançat – Pestanya Xifratge.
 • Clicar el botó “Visualitza els certificats
 • Seleccionar el certificat que es vol fer servir per a acceptar la notificació
 • Clicar el botó “Fes-ne còpia de seguretat” que apareix a la part inferior de la finestra
 • Seleccionar la ubicació per al fitxer que es crearà amb el certificat i nombrar-lo (p.e: certificat.p12)
 • Posar una contrasenya d’accés al fitxer
 • Un cop exportat s’ha d’importar al magatzem de windows: Obrir el fitxer p12 que s’ha creat al pas anterior fent doble click a sobre
 • Seguir les pantalles de l’assistent i indicar la contrasenya d’accés al fitxer que s’ha definit als passos anteriors quan l’assistent la requereix.
 • Verificar que a la pantalla de “Magatzem de certificats” hi ha marcada l’opció “seleccionar automàticament el magatzem de certificats en base al tipus”
 • Un cop finalitzada la importació, ja hauria d’aparèixer el certificat (el mateix que s’ha seleccionat per a accedir a la notificació) en el moment d’acceptar la notificació.

He accedit correctament però no veig la notificació de la que m’han enviat avís

Cal tenir en compte que el destinatari només la veurà si el certificat amb el que accedeix conté el NIF al que s’ha associat la notificació, o en cas que accedeixi amb contrasenya d’un sol ússi ha introduït les dades correctes de NIF i correu-e o mòbil que es va facilitar a l’organisme que notifica.

Per tant, quan es produeix aquest error, és molt possible que s’estigui intentant accedir amb un certificat que no està emès a nom de la persona/empresa a la qual va adreçada la notificació, o en cas d’accedir amb contrasenya d’un sol ús, el correu-e o mòbil amb els que s’intenta accedir no es corresponen amb el correu-e o mòbil que ha utilitzat l’organisme que notifica.

També és possible que s’hagi produït un error per part de l’organisme que notifica. Si aquest ha comès un error a l’hora d’introduir el NIF a la notificació, caldrà enviar una notificació nova amb el NIF correcte. L’anterior notificació, en passar 10 dies sense accés, es considerarà rebutjada.

En accedir a la bústia no apareixen les notificacions recents

Actualment les notificacions estan dividides per ens, per tal, cada ens té una bústia de notificacions diferent. En cas que verifiquis que estàs accedint a la bústia de notificacions de l’organisme emissor correcte, pots contactar amb l’organisme notificador per tal que verifiqui que t’han fet arribar notificacions electròniques.

En cas que t’hagis identificat amb certificat digital, caldrà que es comprovi també, que les dades del destinatari de les notificacions (NIF/NIE) es corresponen amb les del certificat digital utilitzat.

T'ha estat útil aquesta informació? -20 ratings, 22 votes-20 ratings, 22 votes (-20 puntuación, 22 votos, valorado)
El 5% l'ha trobat útil (22 vots)