En quins idiomes es pot imprimir el document de compareixença que es lliura al ciutadà?

El document de compareixença es pot emetre en català, castellà, aranès, anglès i francès. Just abans de generar el certificat, s’ha de seleccionar l’idioma en què s’imprimirà el document, que ha de ser el més entenedor pel ciutadà.

En el moment d’emetre, habilitar i revocar el certificat, s’ha d’escollir l’idioma en què es generarà el document. Aquest idioma seleccionat és amb el qual s’enviarà la comunicació per correu electrònic al ciutadà, on apareixen les instruccions necessàries per poder utilitzar el certificat. Per tant, és important que es seleccioni l’idioma més entenedor pel ciutadà, ja que en aquest idioma apareixerà el document que signarà i la comunicació que rebrà al seu correu electrònic.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN