En accedir a la bústia de notificacions no apareixen les notificacions recents.

En cas que verifiqueu que esteu accedint a la bústia de notificacions de l’organisme emissor correcte, podeu contactar amb l’organisme notificador per tal que verifiqui que us han fet arribar notificacions electròniques.

En cas que t’hagis identificat amb certificat digital, caldrà que es comprovi també, que les dades del destinatari de les notificacions (NIF/NIE) es corresponen amb les del certificat digital utilitzat.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 17% l'ha trobat útil (77 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi