El servei Representa és un registre administratiu?

No.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques regula de forma separada el registre electrònic general d’apoderaments (art. 6) del registre electrònic general (art. 16), per a la presentació de documents.

Aquesta distinció prové del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre (art.15, derogat), que en desenvolupament de la Llei 11/2007, ordena la creació d’aquest registre i expressament nega que tingui el caràcter de registre administratiu.

Igualment, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat l’Ordre GRI/79/2015, de 10 d’abril, per la qual es regula el Registre electrònic general de la representació, també declara que aquest registre no té el caràcter de registre administratiu (art. 4). El mateix passa amb l’Ordre HAP/1637/2012, de 5 de juliol, pel qual es regula APODERA (el registre electrònic d’apoderaments de l’Administració general de l’Estat).

Per tant, a REPRESENTA només s’hi poden inscriure les representacions legals i voluntàries, quedant fora del seu objecte els assentaments d’entrada (i sortida) de documents.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami