El responsable del servei ha rebut noves TCAT. Què ha de fer?

Quan el responsable de servei d’un ens rep certificats digitals ha de seguir els següents passos:

  • accedir a la Carpeta del subscriptor fent ús de la seva T-CAT en targeta vigent
  • clicar en l’opció “Lliura
   imprimir el full de lliurament del/s certificat/s rebuts. Com es pot obtenir el full de lliurament?
  • fer signar aquest/s full/s de lliurament al/s titular/s del certificat
  • lliurar la TCAT al/s titular/s
  • un cop disposa del/s document/s signat/s tornar a seleccionar a la Carpeta del Subscriptor.
  • clicar a l’opció “Lliura
  • seleccionar les caselles dels certificats que acaba de lliurar i clicar al botó “Envia”.
  • apareix una pantalla de confirmació de l’operació seleccionada, clicar en el botó “Signa
   Un cop fet, el sistema enviarà automàticament per correu electrònic els corresponents codis PIN i PUK als titulars dels certificats (a l’adreça de correu continguda en el certificat).
  • indicar el PIN de la TCAT pròpia (del responsable de servei) per signar l’operació.
  • s’enviarà automàticament un correu electrònic al/s titular/s del/s certificat/s amb els seus codis PIN i PUK

Més informació:

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+6 puntuación, 16 votos)
El 100% l'ha trobat útil (3 vots)
X