El responsable de servei no hi és perquè està de vacances o de baixa. Com es poden lliurar els codis Pin dels certificats sol·licitats?

En aquests casos, pot accedir a la Carpeta del Subscriptor un dels responsables de servei suplent.

Si, per algun motiu, no hi ha cap suplent disponible a l’ens, o no es coneix quina persona de l’ens disposa d’aquest rol,  es pot contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari del Consorci AOC i CATCert, per a consultar quina es la persona que pot accedir a la Carpeta del Subscriptor, o bé, es demani una solució alternativa per a l’enviament dels codis Pin i Puk dels certificats digitals.

Cal recordar, així mateix, que la fitxa de subscriptor, s’ha de mantenir actualitzada i si hi ha un responsable de servei que ja no ho és o bé té una baixa de llarga durada s’ha de modificar la fitxa de subscriptor enviant la nova. Veure l’apartat d’enviament de la fitxa de subscriptor a la FAQ: Com s’afegeixen els rols del Servei de Certificació Digital a EACAT?

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (-2 puntuación, 2 votos)
El 0% l'ha trobat útil (2 vots)
X