Com és el procés d’identificació amb idCAT Mòbil?

 

NOTA: prèviament al procés d’identificació cal estar registrat a la pagina idCATmobil

El procés es el següent:

  1. Una aplicació usuària demana al Servei idCAT Mòbil que autentiqui la identitat d’un ciutadà.
  2. El Servei idCAT Mòbil demana al ciutadà que introdueixi el seu NIF i el seu número de telèfon mòbil.idCAT-SMS_login
  3. El sistema valida si l’usuari està donat d’alta al registre d’usuaris verificant la informació facilitada (NIF i número de mòbil) .
  4. Si l’operació de validació és correcta, s’envia un missatge al telèfon mòbil (SMS) amb una paraula de pas d’un sol ús que només es podrà utilitzar en l’àmbit de la sol·licitud o servei associat i una validesa temporal delimitada de 30 minuts des del moment de la petició.
  5. El Servei idCAT Mòbil demanarà al ciutadà que introdueixi aquesta paraula de pas per tal d’autenticar la seva identitat.
    idcat_SMS_pas 2
  6. Si la paraula de pas introduïda és correcta, el sistema donarà accés a l’aplicació usuària, o permetrà la generació d’una signatura electrònica ordinària.
  7. El Servei guardarà i permetrà consultar les evidències associades a tot el procés, donant garanties de l’autenticitat de la identitat autenticada. Aquestes evidències es descriuen a la documentació tècnica del servei.

Les aplicacions i pagines web poden emprar el sistema idCAT Mòbil com a mecanisme de signatura, que vincula els actes d’identificació portats a terme als documents signats. És un mecanisme alternatiu a l’ús dels certificats digitals.

Les signatures electròniques produïdes tenen valor legal, i són adients per actuacions amb un nivell de seguretat mig.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 56% l'ha trobat útil (186 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN