Durant quant de temps es conserven les ofertes a les eines de licitació electrònica?

Les eines de licitació electrònica integrades amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, que el Consorci AOC implanta al món local i a les universitats, estan dissenyades per a la tramesa i recepció d’ofertes electròniques, però no constitueixen un dipòsit de la documentació que les composen, la qual ha de ser descarregada i guardada pels òrgans de contractació, als seus gestors d’expedients.

En aquest sentit,  l’esborrat de la documentació que composa les ofertes es realitza, per part del Departament de la Vicepresidència Economia i Hisenda que les gestiona, de forma automatitzada i periòdica, una vegada transcorreguts dos mesos des del perfeccionament del contracte. És a dir aquelles que faci dos mesos, com a mínim, que han publicat:

  • Formalització.
  • Adjudicació amb la marca “Finalitzar l’expedient” en les dades bàsiques.
  • Adjudicació com a deserta.

Així, s’esborren d’aquests expedients a PSCP, tots els documents que composen les ofertes, els documents enviats en els requeriments de documentació i els fitxers que genera l’eina (com resums i justificants).

Es conserven els registres de les ofertes en les bases de dades, els registres de l’eina d’auditoria relacionada amb les ofertes i les plantilles de documents requerits.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami