Documentació per a l’emissió de l’idCAT

A continuació pots consultar la documentació que ha de presentar el ciutadà quan sol·licita l’idCAT, així com indicacions per resoldre possibles dubtes que pot generar la documentació aportada:

Quina documentació necessita aportar el ciutadà per obtenir l’idCAT?

Qualsevol ciutadà major d’edat que aporti original i fotocòpia del NIF, NIE, DNI d’altres països (països membres de l’acord Schengen) o passaport pot obtenir l’idCAT.

La documentació ha de ser vigent o estar en procés de renovació. En el cas d’aportar el NIE sense fotografia, haurà d’aportar, a més, un altre document oficial en què aparegui la foto, per tal que, com a Entitat de Registre idCAT, pugueu fer l’acarament i, d’aquesta manera, garantir que és el ciutadà en qüestió qui s’ha personat a l’entitat de registre.

Nota: Cal tenir en compte que les administracions que permeten fer tràmits telemàtics tenen configurades les seves aplicacions per a permetre la tramitació amb els certificats fets amb NIF i NIE, però no és comú que permetin l’accés amb certificats fets amb passaport o DNI d’altres països. Els tràmits que es poden realitzar amb independència del document acreditatiu del certificat són els que no tenen a veure amb l’administració pública, com la signatura de documents, etc.

Document que té el camp “Data de naixement” incomplet

En el cas que un ciutadà aporti un document acreditatiu que tingui la data de naixement incompleta, cal escriure aquesta dada al camp “Data de naixement” tal i com apareix al document acreditatiu. Hi ha alguns documents (NIE’s i DNI’s d’altres països) en els quals la data de naixement apareix sense especificar dia i mes de naixement, i només hi apareix l’any. En aquests casos, en comptes dels valors dia i mes, apareixen “X” (XX/XX/1965).

Per tal de poder emetre el certificat idCAT cal que el ciutadà hagi complert 18 anys. Per tant, com que no es pot comprovar el dia i mes de naixement, a efectes de comptar els 18 anys, s’ha de suposar que la data de naixement va ser el 01/01.

Document sense lletra

En el cas que una persona vulgui validar l’idCAT amb un DNI sense lletra (dels antics) es demanarà al ciutadà si té la targeta en què el Ministeri de l’Interior informava de la lletra que corresponia a cada número. En aquest cas, es farà la fotocòpia i compulsa d’aquesta targeta del Ministeri i s’adjuntarà a l’expedient de la tramesa.

Si, pel contrari, el ciutadà no porta la targeta amb la lletra del NIF, no li podrem emetre el certificat, ja que el document que té és un DNI, i no un NIF (que té lletra).

Document sense cognoms

No és comú, però pot passar que una persona estrangera no tingui cognoms, i només tingui el nom en el document acreditatiu. En aquest cas, el sistema està preparat per a poder emetre l’idCAT, tot i que dóna un avís per a evitar que es tracti d’un error, i no s’emeti l’idCAT sense cognoms a una persona que els té en el seu document acreditatiu. Els casos en què es pot emetre un idCAT sense cognoms és quan el document acreditatiu és NIE, DNI d’altres països o passaport, és a dir, si el document és NIF necessàriament hi ha d’haver indicats els dos cognoms de la persona.

L’adreça física de l’usuari ha de coincidir amb la que apareix al document acreditatiu?

L’adreça de l’usuari no té per què coincidir amb la del document acreditatiu, l’usuari pot posar la que vulgui.

Aquesta dada no quedarà inclosa al certificat, i la única finalitat de la recollida d’aquesta informació és estadística.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+1 puntuación, 1 votos)
El 100% l'ha trobat útil (1 vots)
X