Documentació de suport per a la integració amb el servei web d’Hèstia

Consideracions prèvies

Per consumir els serveis web d’Hèstia, cal fer-ho a través de la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa). La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades. La documentació en aquest enllaç conté les especificacions de la missatgeria de la PCI.

Documentació específica del servei Hèstia
En els següents documents es descriu la missatgeria específica del servei Hèstia:

 

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+3 puntuación, 7 votos)
El 60% l'ha trobat útil (5 vots)