Documentació de suport a la integració amb el servei web d’e-Tauler

Consideracions prèvies

Per consumir els serveis web d’e-Tauler, cal fer-ho a través de la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa). La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades. La documentació en aquest enllaç conté les especificacions de la missatgeria de la PCI.

Documentació específica del servei d’e-Tauler
En els següents documents es descriu la missatgeria específica del servei eTauler:

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+3 puntuación, 3 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ