Diferència entre una representació legal i una voluntària?

Una representació és l’autorització d’una persona per a que un tercer actuï en nom seu.

Si és de tipus legal vol dir que la representació és necessària o obligatòria perquè així ho estableix una norma amb rang de llei; per exemple, les persones jurídiques no poden actuar per si mateixes sinó que necessiten d’una persona que se n’encarregui.

En canvi, una representació voluntària és aquella que no ve determinada legalment, per exemple, la que s’atorga a favor del cònjuge o familiar per presentar una petició davant un ens públic.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami