DGT: deutors de l’impost municipal de vehicles (com fer consultes)

Atenció: els serveis centrals de la DGT ha dictaminat que l’enviament d’anotacions per impagament mitjançant aquest servei està subjecte al següent horari:

 • De 08:00-18:00h 40 peticions cada 10 segons a fi que els seus sistemes puguin assumir el volum de peticions concurrents que es produiran, especialment en dates concretes (fi d’any, etc.).

Es poden fer consultes de les següents modalitats:

1. Alta d’impagaments de l’IVTM: aquesta modalitat permet anotar els impagaments associats a un vehicle / titular /ajuntament i any en el Registre de Vehicles de la DGT, a partir dels següents camps:

 • Matricula: matrícula del vehicle
 • Bastidor: número de bastidor del vehicle.
 • IdTitular: document d’identitat del titular del vehícle (NIF, CIF, NIE).
 • Provincia: codi INE de provincia de 2 posicions.
 • Municipi: codi INE de municipi de 5 posicions.
 • AnyImpagament: any en 4 digits (major del 2007)

Les dades s’han de posar en el mateix ordre i tots els camps son obligatoris a excepció del bastidor. A continuació es posa un exemple de consulta:

Exemple_peticio_ATMV_ALTA.csv
NA6584AY;;00557751R;31;31201;2010
NA6584AY;;00557751R;31;31201;2009
2703GGG;MAT4640718SL00463;44299173T;31;31201;2010
2703GGG;MAT4640718SL00463;44299173T;31;31201;2009
E0009BBB;CLM0292750062;04967008C;31;31201;2010
E0009BBB;CLM0292750062;04967008C;31;31201;2009
0009BBB;KMXKNE1CPYU380148;B01152974;31;31201;2010
0009BBB;KMXKNE1CPYU380148;B01152974;31;31201;2009
VI00310;MAT4640718SL00463;44299173T;31;31201;2010
2703GGG;MAT4640??;44299173T;31;31201;2010
2703GGG;MAT4640718SL00463;M1234567F;31;31201;2010
VA9999ZZ;;30656485S;31;31201;2010

La informació que s’obté és:

 • Si la operació s’ha realitzat correctament o bé el motiu pel qual no s’ha pogut realitzat

El fitxer de resposta de la consulta mostrarà les següents dades:

 • Les dades enviades en la petició.
 • La resposta informarà de les següents dades:
  • Codi Resultat: Codi de resultat de la operació.
  • Descripció: Descripció del resultat de la operació.
exemple_resposta_correcte_ATMV_ALTA.csv
NA6584AY;;00557751R;31;31201;2010;ATMV00000;Operación realizada.
NA6584AY;;00557751R;31;31201;2009;ATMV00000;Operación realizada.
2703GGG;MAT4640718SL00463;44299173T;31;31201;2010;ATMV00000;Operación realizada.
2703GGG;MAT4640718SL00463;44299173T;31;31201;2009;ATMV00000;Operación realizada.
E0009BBB;CLM0292750062;04967008C;31;31201;2010;ATMV00000;Operación realizada.
E0009BBB;CLM0292750062;04967008C;31;31201;2009;ATMV00000;Operación realizada.
0009BBB;KMXKNE1CPYU380148;B01152974;31;31201;2010;ATMV00604;El vehículo está dado de baja definitiva.
0009BBB;KMXKNE1CPYU380148;B01152974;31;31201;2009;ATMV00604;El vehículo está dado de baja definitiva.
VI00310;MAT4640718SL00463;44299173T;31;31201;2010;ATMV00500;La matrícula es incorrecta.
2703GGG;MAT4640??;44299173T;31;31201;2010;ATMV00501;El bastidor es incorrecto.
2703GGG;MAT4640718SL00463;M1234567F;31;31201;2010;ATMV00502;El documento de identificación es incorrecto.
VA9999ZZ;;30656485S;31;31201;2010;ATMV00601;Vehículo sin antecedentes.

2. Consulta d’impagaments de l’IVTM: aquesta modalitat permet consultar les anotacions dels impagaments associats a un vehicle / titular / ajuntament i any en el Registre de Vehicles de la DGT, a partir d’algun dels següents camps:

 • Matricula: matrícula del vehicle
 • Bastidor: número de bastidor del vehicle.
 • IdTitular: document d’identitat del titular del vehicle (NIF, CIF, NIE).
 • Provincia: codi INE de província de 2 posicions.
 • Municipi: codi INE de municipi de 5 posicions.
 • AnyImpagament: any en 4 dígits (major del 2007).
 • DataAlta: data d’alta en el registre de deutors, format DD/MM/AAAA o %/MM/AAAA)

Les dades s’han de posar en el mateix ordre i es pot cercar per qualsevol dels camps.

A continuació es posa un exemple de consulta:

Exemple_peticio_ATMV_CONSULTA.csv
;;00557751R;;;;
NA6584AY;;00557751R;31;31201;2010;
2703GGG;MAT4640718SL00463;44299173T;31;31201;;
E0009BBB;CLM0292750062;04967008C;31;31201;;
0009BBB;KMXKNE1CPYU380148;B01152974;31;31201;;
VI00310;MAT4640718SL00463;44299173T;31;31201;2010;
2703GGG;MAT4640??;44299173T;31;31201;2010;
2703GGG;MAT4640718SL00463;M1234567F;31;31201;2010;
VA9999ZZ;;30656485S;31;31201;2010;

La informació que s’obté és:

 • Les dades enviades en la petició.
 • La resposta informarà de les següents dades:
  • Llistat d’impagaments: l’impagament contindrà les mateixes dades que s’indiquen en la petició.
  • Codi Resultat: codi de resultat de la operació.
  • Descripció: descripció del resultat de la operació.

A continuació es posa un exemple de resposta de la consulta:

exemple_resposta_correcte_ATMV_CONSULTA.csv
;;00557751R;;;;;ATMV999999;Error en la comunicació amb l’emissor final

NA6584AY;;00557751R;31;31201;2010;;prNA6584AY;;00557751R;31;31201;2010;08/04/2010 10:42:24;ATMV00000;Operación realizada.
2703GGG;MAT4640718SL00463;44299173T;31;31201;;;ATMV999999;Error en la comunicació amb l’emissor final
E0009BBB;CLM0292750062;04967008C;31;31201;;;ATMV999999;Error en la comunicació amb l’emissor final
0009BBB;KMXKNE1CPYU380148;B01152974;31;31201;;;ATMV999999;Error en la comunicació amb l’emissor final
VI00310;MAT4640718SL00463;44299173T;31;31201;2010;;ATMV00500;La matrícula es incorrecta.
2703GGG;MAT4640??;44299173T;31;31201;2010;;ATMV00501;El bastidor es incorrecto.
2703GGG;MAT4640718SL00463;M1234567F;31;31201;2010;;ATMV00502;El documento de identificación es incorrecto.
VA9999ZZ;;30656485S;31;31201;2010;;ATMV00802;La búsqueda no produjo resultados.

3. Eliminació d’impagaments de l’IVTM: aquesta operació permet eliminar les anotacions dels impagaments associats a un vehicle / titular / ajuntament i any en el Registre de Vehicles de la DGT, a partir dels següents camps:

 • Matricula: matrícula del vehicle
 • Bastidor: número de bastidor del vehicle.
 • IdTitular: document d’identitat del titular del vehicle (NIF, CIF, NIE).
 • Provincia: codi INE de província de 2 posicions.
 • Municipi: codi INE de municipi de 5 posicions.
 • AnyImpagament: any en 4 dígits (major del 2007)

Les dades s’han de posar en el mateix ordre i tots els camps son obligatoris a excepció del bastidor. A continuació es posa un exemple de consulta:

Exemple_peticio_ATMV_ELIMINAR.csv
NA6584AY;;00557751R;31;31201;2010
NA6584AY;;00557751R;31;31201;2009
2703GGG;MAT4640718SL00463;44299173T;31;31201;2010
2703GGG;MAT4640718SL00463;44299173T;31;31201;2009
E0009BBB;CLM0292750062;04967008C;31;31201;2010
E0009BBB;CLM0292750062;04967008C;31;31201;2009
0009BBB;KMXKNE1CPYU380148;B01152974;31;31201;2010
0009BBB;KMXKNE1CPYU380148;B01152974;31;31201;2009
VI00310;MAT4640718SL00463;44299173T;31;31201;2010
2703GGG;MAT4640??;44299173T;31;31201;2010
2703GGG;MAT4640718SL00463;M1234567F;31;31201;2010
VA9999ZZ;;30656485S;31;31201;2010

La informació que s’obté és:

 • Les dades enviades en la petició.
 • La resposta informarà de les següents dades:
  • Codi Resultat: codi de resultat de la operació.
  • Descripció: descripció del resultat de la operació.

A continuació es posa un exemple de resposta de la consulta:

exemple_resposta_correcte_ATMV_ELIMINAR.csv
NA6584AY;;00557751R;31;31201;2010;ATMV00000;Operación realizada.
NA6584AY;;00557751R;31;31201;2009;ATMV00000;Operación realizada.
2703GGG;MAT4640718SL00463;44299173T;31;31201;2010;ATMV00000;Operación realizada.
2703GGG;MAT4640718SL00463;44299173T;31;31201;2009;ATMV00000;Operación realizada.
E0009BBB;CLM0292750062;04967008C;31;31201;2010;ATMV00000;Operación realizada.
E0009BBB;CLM0292750062;04967008C;31;31201;2009;ATMV00000;Operación realizada.
0009BBB;KMXKNE1CPYU380148;B01152974;31;31201;2010;ATMV00804;El IVTM no existe.
0009BBB;KMXKNE1CPYU380148;B01152974;31;31201;2009;ATMV999999;Error en la comunicació amb l’emissor final
VI00310;MAT4640718SL00463;44299173T;31;31201;2010;ATMV00500;La matrícula es incorrecta.
2703GGG;MAT4640??;44299173T;31;31201;2010;ATMV00501;El bastidor es incorrecto.
2703GGG;MAT4640718SL00463;M1234567F;31;31201;2010;ATMV00502;El documento de identificación es incorrecto.
VA9999ZZ;;30656485S;31;31201;2010;ATMV00804;El IVTM no existe.

 

Taula resum dels Codis de resultat

Codis resultat
 • ATMV00000: operació realitzada correctament
 • ATMV00101: accés al servei fora de l’horari establert pel servei.
 • ATMV00200: error tècnic de la plataforma ATMV.
 • ATMV00201: certificat emprat per accedir al servei invàlid.
 • ATMV00202: l’identificador de l’usuari requeridor no coincideix amb el del certificat digital usat en la firma del missatge.
 • ATMV00300: error tècnic de la plataforma ATMV.
 • ATMV00301: l’usuari requeridor no està autoritzat a accedir al servei.
 • ATMV00400: error tècnic de la plataforma ATMV.
 • ATMV00401: l’entitat de l’usuari requeridor no té assignat cap municipi.
 • ATMV00500: matrícula incorrecta.
 • ATMV00501: bastidor incorrecte.
 • ATMV00502: identificador del titular incorrecte.
 • ATMV00503: any d’impagament incorrecte.
 • ATMV00504: l’ens requeridor no té competències sobre la província informada.
 • ATMV00505: l’ens requeridor no té competències sobre el municipi informat.
 • ATMV00506: data d’alta d’impagament no és correcta.
 • ATMV00600: error tècnic de la plataforma ATMV.
 • ATMV00601: el vehicle que es vol donar d’alta no té informació associada.
 • ATMV00602: el vehicle que es vol donar d’alta té informació associada però el bastidor indicat no coincideix amb les dades del vehicle.
 • ATMV00604: el vehicle està donat de baixa definitiva i la operació no es pot portar a terme.
 • ATMV00800: error tècnic de la plataforma ATMV.
 • ATMV00801: l’impagament que es vol donar d’alta ja existeix.
 • ATMV00802: la cerca no retorna cap resultat.
 • ATMV00803: la cerca no retorna més de 75 resultats i cal delimitar la cerca.
 • ATMV00804: l’impagament que es vol donar de baixa no existeix.
 • ATMV99999: error tècnic de la plataforma ATMV.

 

 

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (0 puntuación, 4 votos)
El 0% l'ha trobat útil (2 vots)
X