CT – Quines són les categories organitzatives del Catàleg de tràmits

La nova versió del Catàleg permet realitzar la classificació dels serveis mitjançant diferents categories: prestadors; temes i subtemes; i tipologies. Aquestes dues darreres categoritzacions són noves i apareixen per primera vegada en aquesta versió.

Cadascuna de les diferents categoritzacions es troben en el cercador avançat, com a desplegables de cadascuna de les categories per les quals permet cercar. Així es trobarà la categories següents:

  • Tema i subtema
  • Tipologia
  • Prestador, es la forma com s’ha presentat el Catàleg des de la seva primera versió.

A tenir en compte que les categories tema i subtema van relacionades i només es pot seleccionar un subtema si abans s’ha seleccionat un tema.

La relació de temes i subtemes de serveis és la següent:

Relació temes i subtemes

La relació de tipologies  de serveis és la següent:

Relació de tipologies

 

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+2 puntuación, 2 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
X