COVID-19: prestadors que emeten certificats telemàticament

A continuació indiquem els prestadors qualificats de serveis de confiança que en aquests moments expedeixen nous certificats online per a donar resposta a les peticions urgents que tingui un ciutadà, autònom o representant d’una empresa.

Aquesta llista no és exhaustiva i s’anirà actualitzant amb la informació que l’AOC vagi rebent:

Camerfirma

Més informació:

Important

Al finalitzar l’estat d’alarma aquests certificats digitals seran revocats i el seu ús estarà limitat exclusivament a les relacions amb les administracions públiques.

L’emissió  d’aquests certificats està regulada pel “Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19”, que diu el següent:

Disposición adicional undécima. Medidas provisionales para la expedición de certificados electrónicos cualificados.

Durante la vigencia del estado de alarma, decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se permitirá la expedición de certificados electrónicos cualificados de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1.d) del Reglamento (UE) 910/2014, de 23 de julio, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. A tal efecto, el organismo supervisor aceptará aquellos métodos de identificación por videoconferencia basados en los procedimientos autorizados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) o reconocidos para la expedición de certificados cualificados por otro Estado miembro de la Unión Europea. La equivalencia en el nivel de seguridad será certificada por un organismo de evaluación de la conformidad. Los certificados así emitidos serán revocados por el prestador de servicios al finalizar el estado de alarma, y su uso se limitará exclusivamente a las relaciones entre el titular y las Administraciones públicas.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 67% l'ha trobat útil (9 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN