CORPME: registre de la propietat (com fer consultes)

Es poden fer consultes de les següents modalitats

1. Nota simple informativa: per obtenir una nota simple informativa i disposa de quatre opcions de consulta, segons les dades que es coneguin:

  • Dades registrals de la finca. Camps obligatoris: Província, Municipi, Registre/secció, Finca (numèric). Camps opcionals: Subfinca, Duplicat, Dades addicionals per facilitar la localització de la informació (tom, foli, etc.) i Observacions (permet introduir comentaris adreçats al registrador que hagi d’emetre la nota simple, per exemple, indicar que només es volen rebre les notes de finques de les quals el deutor tingui el 100% de la propietat i amb menys càrregues).
  • Codi IDUFIR (IDUFIR són les sigles d’identificador únic de finca registral i permet identificar una finca concreta dins del territori nacional)
  • Dades del titular. Camps obligatoris: NIF del titular, Nº màxim de finques, tipus de finca (vivenda, etc.) i tipus de dret (ple dret, etc.)
  • Altres dades. Aquesta opció de consulta permet cercar una finca de la qual només es disposa, per exemple, de la localització (carrer o paratge …) o del número (el  “número” de Finca pot ser alfanumèric; per exemple, és habitual trobar Finca 99999-L o Finca 99999/L), si bé cal conèixer el municipi i el Registre de la Propietat al que referir-se.

Si desconeixeu el Registre de la Propietat en el qual es troba inscrita una finca podeu anar al Cercador de Registres que ofereix la web de Registradors d’Espanya: http://www.registradores.org/buscador_registros.jsp

També podeu consultar la llista completa actualitzada de registres en la següent adreça: https://www.registradores.org:444/registros/excel

La nota simple informativa que emet el Registre de la Propietat conté la següent informació:

  • Descripció de la finca (situació física, superfície, quota de participació en els elements comuns en cas de propietat horitzontal)
  • Titular de la plena propietat
  • Si té càrregues o no (hipoteca, embargaments, demandes, concurs de creditors…)

L’accés a la nota simple informativa es farà a través de la pantalla d’EACAT > Via Oberta > Consultes pendents:

Nota: les respostes caduquen en 45 dies. Passat aquest període ja no es possible recuperar les notes través de Via Oberta.

2. Nota de localització: per obtenir nota de localització cal informar de manera obligatòria les dades del titular.

La nota de localització dóna informació sobre els Registres on el titular té propietats.

L’accés a la de localització es farà a través de la pantalla d’EACAT > Via Oberta > Consultes > Pendents.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+40 puntuación, 52 votos)
El 84% l'ha trobat útil (19 vots)
X