CORPME: registre mercantil (com fer consultes)

Es pot consultar la següent modalitat:

Nota mercantil: per obtenir una nota mercantil d’una determinada societat cal fer-ho en dos fases:

 • Una primera fase on el requeridor indica la informació que desitja consultar a partir del CIF de la societat. El servei respon indicant quina informació de la desitjada està disponible, els honoraris i el tiquet associat a la consulta d’honoraris.
 • En la segona fase, un cop coneguda la informació disponible i els honoraris de la mateixa, el requeridor pot sol·licitar l’obtenció de la nota mercantil prement el boto Consulta o tornar a la primera fase.

La nota mercantil que emet el Registre Mercantil vindrà continguda en un fitxer PDF i podrà contenir la següent informació:

 • Denominació social (sempre!)
 • Capital social
 • Representació social – Administradors
 • Representació social – Apoderats
 • Representació social – Auditors
 • Relació d’actes inscrits publicats en el BORME
 • Relació de comptes dipositades
 • Llibres legalitzats

L’accés a la nota mercantil es farà a través de la pantalla d’EACAT > Via Oberta > Consultes > Pendents. Les respostes caduquen en 45 dies. Passat aquest període ja no es possible recuperar els documents.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ Millora aquest contingut

0 Comentaris

  CA ES EN