Configuració general de l’e-Tauler

Per accedir a les funcionalitats de configuració de l’e-TAULER, només cal clicar a l’enllaç amb nom Configuració, situat a la part inferior de la barra de menús, a l‘esquerre de la pantalla. L’accés a les opcions de configuració de l’e-TAULER és un privilegi exclusiu dels usuaris que disposin del rol d’Administrador. En cas de no disposar-se d’aquest rol, l’enllaç en qüestió no és visible per a l’usuari. En el cas dels administradors dels ens dependents, només poden configurar els avisos de correu electrònic, però no la resta d’opcions de configuració, les quals són exclusives dels administradors de l’ens principal.

il3

 

Configuració general

La primera pestanya que ens trobem en accedir-hi és la de configuració General.

La configuració general es divideix en quatre apartats:

  • Dades generals
  • Programació
  • Avisos per correu-e
  • Aparença

il4

A. Signatura de l’anunci: des d’aquesta opció es decideix si els fitxers PDF adjunts seran signats automàticament mitjançant el segell electrònic de l’ens (el mateix que és emprat per a la signatura automatitzada de les diligències), en ser publicats o no. Aquesta signatura es duu a terme sempre que el fitxer en qüestió no hagi estat signat prèviament. Aquesta decisió afecta la totalitat dels fitxers publicats.

B. Definició del format (electrònic o paper) i l’idioma (català, castellà o aranès) per defecte de les diligències. Aquestes opcions també es poden tornar a definir en crear un anunci, però llavors només afecten l’anunci en qüestió, exclusivament.

C. Idioma de publicació: el català és l’idioma per defecte de l’e-TAULER, però pots a més, activar l’aranès i el castellà a fi de permetre la publicació d’anuncis traduïts en aquestes dues llengües oficials. L’activació d’aquests idiomes activa, de retruc, els mecanismes necessaris, tant als elements de classificació com a l’edició per tal que els usuaris amb el perfil d’editor incorporin textos en els idiomes corresponents. Les versions multiidioma dels anuncis són accessibles des del portal ciutadà. Els elements que, opcionalment, poden ser traduïts a altres idiomes són els Criteris de Classificació  i el Títol, la Descripció, les Referències i el fitxer PDF dels anuncis. En cas que aquests elements no es tradueixin, apareixeran en l’idioma oficial per defecte que és el català. No obstant això, els literals de les respectives interfícies en castellà i en aranès, accessibles des del portal ciutadà, apareixeran sempre en els idiomes corresponents.

IMPORTANT: Els administradors dels ens dependents no tenen accés a les opcions de configuració de Dades generals

A. Definició dels dies hàbils proposats per defecte en crear els anuncis. Aquest nombre es pot modificar en crear cadascun dels anuncis, sempre que no se superi el sostre màxim.

B. El sostre màxim de dies hàbils de publicació per a tots els anuncis.

IMPORTANT:

1. En cas de rebre’s un anunci a través de la tramesa interadministrativa de l’EACAT la data de fi d’exposició pública del qual és superior a aquest sostre màxim, si volem respectar la data proposada per l’ens emissor de l’anunci, s’ha d’augmentar els dies màxims de publicació a la configuració. En cas contrari, en desar aquest esborrany o validar-lo es perd la data definida per l’ens emissor i es fixa la data màxima permesa com a fi de publicació.

2. En cas de reduir-se el sostre màxim, aquesta decisió afecta en els mateixos termes descrits en el punt anterior (1) tots els anuncis desats prèviament en estat Esborrany o els anuncis en estat Programat que es retornin a l’estat Esborrany; però no pas als programats que seguiran el seu cicle de publicació quan pertoqui o els que estiguin en estat Publicat.

C. Calendari de dies inhàbils: El calendari oficial de festes laborals d’àmbit català té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya. El calendari de dies inhàbils condiciona el càlcul dels dies d’exposició pública en crear-se els anuncis. Aquest calendari és actualitzat cada any pel sistema.

Cal_ens

No obstant això, l’administrador de l’e-TAULER pot eliminar qualsevol de les dates proposades per defecte.

D. Calendari de festes locals: En clicar a la icona calendari, es desplega el calendari on s’hi poden afegir les dues dates corresponents als dies inhàbils propis del municipi on hi té seu l’ens titular de l’e-TAULER o afegir qualsevol data addicional o alternativa al calendari esmentat en el punt anterior (C). Els dies hàbils hi apareixen remarcats amb una numeració en negreta i els dies inhàbils amb un tipus de lletra normal. Cal remarcar que tots els diumenges apareixen definits per defecte com a dies inhàbils i no poden ser definits en cap cas com a hàbils:

Cal_ens_2

En aquest apartat s’hi decideix si el servei e-TAULER envia o no un correu electrònic cada vegada que un anunci canviï d’estat. En cas afirmatiu, cal consignar-hi les adreces dels usuaris als quals es vol que arribin els esmentats avisos. Els correus electrònics tenen com a línia d’assumpte “Comunicació de l’e-TAULER” i en el seu cos s’hi pot llegir “L’anunci amb títol xxxxx i expedient yyyyy ha passat a l’estat zzzzz”:

IMPORTANT: Els administradors dels ens dependents només poden configurar els avisos de correu electrònic, però no tenen accés a la resta d’opcions de configuració, les quals són exclusives dels administradors de l’ens principal.

A més d’aquest avisos de canvi d’estat definits pels usuaris que disposen del perfil d’Administrador a la configuració, des de la bústia Els meus de l’entorn de gestió, l’usuari pot decidir rebre avisos de canvi d’estat només d’aquells anuncis als quals hagi accedit a fi de gestionar-los. Si una adreça de correu electrònic ha estat definida com a receptora dels avisos de canvi d’estat a la configuració, no es duplicaran els avisos malgrat haver estat definits també en la modalitat Els meus.

En aquest apartat es pot personalitzar l’aspecte del portal ciutadà i de les diligències.

il6

El full d’estil permet personalitzar el portal ciutadà amb els colors corporatius propis de cada ens. Per realitzar aquesta personalització pots prendre com a referència el fitxer estàndard que utilitza l’e-TAULER. Un cop portades a terme les personalitzacions oportunes, cal pujar l’esmentat fitxer a l’apartat corresponent. Per a més informació relativa al full d’estil es pot consultar el manual que trobaràs junt amb el fitxer CSS esmentat més amunt aquí: Manual visual d’estils CSS del portal públic del ciutadà

L’escut o el logotip que són visibles a les diligències i del portal ciutadà han de ser en format JPEG o GIF i es recomana que no superin els 70 píxels d’alçada i 400 d’amplada.

Un cop pujats qualssevol d’aquests elements, es pot recuperar l’aspecte original en eliminar-los.

En acabar, les preferències de configuració s’han de desar a fi que es facin efectives o, en cas contrari, es poden cancel·lar.

IMPORTANT: Els administradors dels ens dependents no tenen accés a les opcions de configuració d’Aparença.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+4 puntuación, 4 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
X