Comprovar la T-CAT

Test de signatura

Des d’aquest apartat es pot realitzar una prova amb el certificat digital, signant un petit text. Nota: Aplicació compatible amb Windows (Internet Explorer i Firefox).

Accedeix al Test de signatura

Online Certificate Status Protocol (OCSP)

El protocol OCSP (Online Certificate Status Protocol (RFC 2560) permet validar l’estat d’un certificat digital de manera més eficient que a través de la verificació de les Llistes de Revocació de Certificats (CRL).

Tots els certificats emesos per CATCert inclouen una referència al servei de validació OCSP. Això permet la validació automatitzada de l’estat del certificat a través d’aquest protocol.

Llista dels certificats que signen les respostes OCSP de CATCert.

En cas de validacions simples, és a dir, validacions d’un únic certificat, la resposta de validació OCSP ve signada pel certificat de resposta OCSP corresponent a la jerarquia a la que pertany el certificat a validar.

En cas de validacions múltiples, validacions de múltiples certificats alhora, la resposta de validació OCSP ve signada pel certificat de resposta OCSP corresponent a l’arrel de la jerarquia. Per a més informació, pots consultar l’apartat de regulació del següent enllaç: Jerarquia de certificació de les administracions públiques catalanes.

Llista de certificats revocats

Des d’aquesta pàgina pots consultar tots aquells certificats que per diferents motius han estat donats de baixa.

Per a més informació, pots consultar la Jerarquia de certificació de les administracions públiques catalanes.

Test de validació

https://www.eacat.cat/web/guest/signatura

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 42% l'ha trobat útil (91 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi