Compleix l’e.FACT amb els requisits de la factura electrònica?

  • , l’e.FACT compleix amb els requisits de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques. En aquest sentit:
    • El protocol que utilitza el Consorci AOC (FTP / SFTP) per a l’enviament automàtic de factures electròniques des dels sistemes de gestió de factures del proveïdor, compleix perfectament la definició dels organismes internacionals (W3C) sobre interfícies de serveis web. Els serveis web són un conjunt de protocols i estàndards que tenen com a objectiu l’intercanvi de dades entre aplicacions, si bé entre els principals figura SOAP, es reconeixen molts altres.
    • En relació al requisit de l’Ordre HAP/1074/2014 que les comunicacions entre el sistema del proveïdor i el servei vagin signades per un certificat propietat del proveïdor o propietat d’un tercer diferent del proveïdor amb el que tingui contractat el servei de facturació electrònica, el servei e.FACT permet la utilització del protocol SFTP que incorpora l’ús de criptografia, amb sistema de claus públiques per dotar de seguretat i confidencialitat a les transferències.
  • Les condicions tècniques de “la resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas” sols és d’aplicació al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat, tal com diu el punt 1) de la resolució i, per tant, no afecta l’e.FACT.

 

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 26% l'ha trobat útil (34 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi