Com validar els apoderaments?

Per a poder validar els poders cal tenir el rol de VALIDADOR:

Quan un usuari només té el rol de validador accedeix a Representa, el servei li mostra una pantalla amb totes les representacions que s’han inscrit al seu ens i que requereixen la comprovació que amb la documentació aportada a la representació, és suficient per a poder atorgar la representació cap al representant.

En aquest cas, tenim una representació pendent de validar, on tenim que la poderdant Julia Castillo vol atorgar la representació a Andrea Gonzalez per a 2 tràmits.

Si cliquem a ,podrem veure el detall de la representació que cal validar:

En aquesta pantalla, trobem les dades necessàries per a poder decidir si se li pot atorgar la representació per a cadascun dels tràmits proposats pel poderdant. En aquest cas, cal decidir si el “Poder notarial” adjuntat és suficient per a atorgar la representació al:

  • Poderdant i representant, i
  • Per a l’ens Consorci AOC, i
  • Per als tràmits proposats, i
  • Amb les capacitats descrites, i
  • La vigència sol·licitada.

Un cop valorat si el poder notarial és suficient amb les condicions descrites:

  • Marquem els tràmits per als quals el poder és suficient, i cliquem sobre el botó . A partir d’aquest moment, aquestes representacions queden com a vàlides al Representa.
  • Marquem els tràmits per als quals el poder és suficient, i cliquem sobre el botó . A partir d’aquest moment, aquestes representacions queden com a no_vàlides al Representa.
Aquesta informació ha estat útil?
Sí
NoNo
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ Millora aquest contingut

0 Comentaris

    CA ES EN