Com validar els apoderaments?

Quan una representació conté documentació adjunta per demostrar la representació entre dues persones (persones físiques i/o jurídiques) cal que aquesta documentació es revisi i es validi o no la representació. Pots obtenir més informació a: Quines representacions cal validar?

Per a poder validar els poders cal tenir el rol de VALIDADOR:

Quan un usuari només té el rol de validador accedeix a Representa, el servei li mostra una pantalla amb totes les representacions que s’han inscrit al seu ens i que requereixen la comprovació que amb la documentació aportada a la representació, és suficient per a poder atorgar la representació cap al representant.

En aquest cas, tenim una representació pendent de validar, on tenim que la poderdant Julia Castillo vol atorgar la representació a Andrea Gonzalez per a 2 tràmits.

Si cliquem a ,podrem veure el detall de la representació que cal validar:

En aquesta pantalla, trobem les dades necessàries per a poder decidir si se li pot atorgar la representació per a cadascun dels tràmits proposats pel poderdant. En aquest cas, cal decidir si el “Poder notarial” adjuntat és suficient per a atorgar la representació al:

  • Poderdant i representant, i
  • Per a l’ens Consorci AOC, i
  • Per als tràmits proposats, i
  • Amb les capacitats descrites, i
  • La vigència sol·licitada.

Un cop valorat si el poder notarial és suficient amb les condicions descrites:

  • Marquem els tràmits per als quals el poder és suficient, i cliquem sobre el botó . A partir d’aquest moment, aquestes representacions queden com a vàlides al Representa.
  • Marquem els tràmits per als quals el poder és insuficient, i cliquem sobre el botó . A partir d’aquest moment, aquestes representacions queden com a no vàlides al Representa.

En el cas de la denegació, cal afegir el motiu de la mateixa.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami