Com sol·licitar el servei e-NOTUM?

Per a sol·licitar el servei de notificacions electròniques, el procediment a seguir és el següent:

Si sou un organisme de l’Administració de la Generalitat,

  • heu de fer servir el servei e-NOTUM del Consorci AOC mitjançant la Plataforma d’integració i col·laboració administrativa (PICA) que gestiona l’Oficina de Processos i Administració electrònica (OPAE). Per tal de sol·licitar els serveis cal que obriu una petició a l’Oficina Tècnica de PICA (OTPICA) a través de l’eina Remedy.

Si sou qualsevol altre organisme del sector públic de Catalunya, trobareu el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”.

Pantalla tràmit EACAT sol·licitud de serveis AOC

És important que considereu:

  • Que el formulari s’ha de descarregar des de l’ens que demana el servei.
  • Que per poder descarregar el formulari d’alta, cal que el gestor d’usuaris d’EACAT us hagi assignat permisos del “servei CAOC – Sol·licitud de Serveis”.
  • Que, un cop emplenat i validat el formulari, caldrà signar-ho electrònicament i enviar-ho a través del botó “Envia” del propi formulari o a través d’EACAT Tràmits > Finestreta de Registre.

NOTA: per defecte, les evidències electròniques generades en el procés de lliurament de les notificacions electròniques se signen amb un Certificat de Segell electrònic de nivell mig del Consorci AOC. Opcionalment, si voleu que aquestes evidències electròniques se signin amb un certificat de segell electrònic del vostre ens, cal que ens el cediu seguint les instruccions que trobareu a “Com cedir certificats de segell electrònic al Consorci AOC?”

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 32% l'ha trobat útil (31 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN