Com s’afegeixen els rols del Servei de Certificació Digital a EACAT?

Els rols del Servei de Certificació Digital no els pot assignar el gestor d’usuaris d’EACAT com en el cas de la gran majoria de serveis de la mateixa plataforma. Si un treballador de l’organisme necessita tenir un dels rols del servei per sol·licitar, renovar o revocar certificats digitals, des del seu ens s’ha d’enviar la Fitxa de subscriptor actualitzada, amb les dades dels usuaris que han de tenir permisos i des del Consorci AOC s’afegiran els rols necessaris.

NOTA: la fitxa de subscriptor s’ha de descarregar des d’EACAT>tràmits>prestador “Consorci AOC”>Servei de certificació digital> fitxa de subscriptor

La fitxa degudament emplenada i signada s’ha d’enviar des d’EACAT> Tràmits> Prestador “Consorci AOC” > Servei de certificació digital > tramesa Fitxa de subscriptor (EACAT). La persona que faci l’enviament d’aquest document ha de disposar del rol “Signador de la Fitxa de Subscriptor” del Servei de Certificació Digital (aquest rol sí que el pot afegir el gestor d’usuaris d’EACAT).

Un cop gestionats els rols el Reponsable de servei indicat a la mateixa Fitxa de Subscriptor, rebrà una comunicació per correu electrònic.

És important destacar que:

  • Les persones que s’indiquin a la fitxa han de disposar d’usuari creat a EACAT, prèviament a l’enviament de la fitxa, perquè en cas contrari, des del Consorci AOC no es podrà realitzar l’assignació de permisos. També cal que com a mínim aquestes persones i els seus suplents tinguin un certificat personal T-CAT (CPISR-1 o CPISRC-1).
  • Tal com indica l’apartat 2. Dades del personal, els rols de Sol·licitant i certificador són incompatibles.
  • Cal que hi hagi un mínim de dues persones per cada rol, però poden haver-hi totes les persones que es desitgin per tal de garantir la continuïtat del servei.

Contingut relacionat:

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (-3 puntuación, 9 votos)
El 40% l'ha trobat útil (5 vots)
X