Suport > Certificats admesos pel validador del...

Certificats admesos pel validador del Consorci AOC

Amb l’entrada en vigor del Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior i que deroga la Directiva 1999/93/CE, així com de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’admissibilitat de certificats per part de les administracions està regulada i subjecte a un procés de qualificació.

Aquest procés, regulat a la Secció 3 del Reglament (UE) 910/2014, i en concret al seu article 20, requereix que els prestadors de serveis de certificació auditin el compliment de propi Reglament i enviïn el corresponent informe d’avaluació a l’organisme de supervisió establert al seu estat membre, sent aquest organisme el responsable de publicar la llista de prestadors de serveis de confiança qualificats. Els prestadors de serveis de certificació es regulen amb aquesta normativa.

En aquest sentit, el Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital publica la llista dels serveis de confiança qualificats a l’estat espanyol, mentre que la Comissió Europea publica la llista amb les referències a tots el organismes que juguen aquest rol a cada estat membre.

Amb acord al que disposa l’article 10 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i del propi Reglament 910/2014, les administracions han d’acceptar els certificats qualificats amb acord amb el mecanisme descrit.

Per tal de complir amb aquest requisit, el Servei Validador, consulta l’estat dels certificats a la plataforma @firma del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, garantint així que la llista d’entitats i perfils a admetre està permanentment actualitzada.

El Consorci AOC manté una llista de perfils de certificats classificats al propi Servei de Validació que són considerats confiables per defecte i l’estat dels quals no es consulta a la plataforma @firma. Aquests són tots certificats qualificats que el Consorci AOC decideix, d’ofici, carregar directament al Servei Validador per augmentar la seva eficiència tenint en compte el volum de validacions que s’hi porten a terme.

La informació detallada de les entitats i perfils de certificats digitals carregats directament al Servei Validador es pot consultar en el següent document Llista d’entitats i certificats classificats 

La classificació dels certificats digitals s’ha realitzat a partir dels criteris de seguretat detallats en aquest document: Nivells de seguretat.

El mapeig entre aquests nivells i els descrits a l’Esquema Nacional de Seguretat és el següent:

 • Nivell Baix: 1
 • Nivell Substancial: 3
 • Nivell Alt: 4

El nivell 2 s’ha emprat per classificar els certificats d’autenticació que no es poden emprar per signar documents. Els nivells 5 i 6 corresponen a signatures electròniques que han emprat segells de temps i informació adicional per garantir la seva perdurabilitat en el temps.

Aquesta informació ha estat útil?
Sí
NoNo
El 32% l'ha trobat útil (146 vots)
Millora aquest contingut

4 Comentaris

  1. Hola Oscar,

   Hem modificat la FAQ, ja pots consultar la ruta correcta per accedir al document de certificats classificats pel Validador.
   Gràcies per la teva col·laboració.

   Atentament,

   Suport AOC

CA ES EN