GT-Com puc mantenir el Registre de Funcionaris Habilitats del meu ens?

La Llei 39/2015 obliga a les Administracions públiques a disposar d’un registre o sistema equivalent, on es faci constar els funcionaris habilitats tant per a la realització de còpies autèntiques (quan no es facin per actuació administrativa automatitzada), com per assistir en l’ús dels mitjans electrònics als interessats no obligats als mateixos. Aquests funcionaris podran tenir reconeguda una o ambdues funcions.

En tot cas, la Llei 39/2015 exigeix que constin en aquest registre al menys els funcionaris que presten serveis en les oficines d’assistència en matèria de registres (OAMR). És a dir, a la pràctica hauran de tenir la condició de funcionari habilitat els usuaris de les aplicacions associades al registre d’entrada de l’ens.

Per tant, cada Administració haurà d’aprovar la creació d’aquest registre i nomenar els seus funcionaris habilitats (entre els que s’inclouran, en tots cas, els de les OAMR), tot determinant les funcions que se li atribueixen a cadascun d’ells (assistència en l’ús dels mitjans electrònics i/o expedició de còpies autèntiques). Cada Administració serà responsable de mantenir actualitzat el seu registre.

A través d’EACAT els gestors d’usuaris podeu assignar el rol de “Funcionari habilitat” a aquells treballadors del vostre organisme amb aquesta condició per tal de mantenir el registre actualitzat.

Per assignar el rol només cal accedir a “Configuració”, cercar l’usuari o usuaris i assignar el rol del servei “Funcionari habilitat”.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 100% l'ha trobat útil (10 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN