EME – Com mantenir el Registre de Funcionaris Habilitats d’El meu ens?

La Llei 39/2015 obliga a les Administracions públiques a disposar d’un registre o sistema equivalent on es faci constar els funcionaris habilitats per cadascuna de les funcions següents:

  • La realització de còpies autèntiques (quan no es facin per actuació administrativa automatitzada).
  • L’assitència en l’ús dels mitjans electrònics als interessats no obligats a utilitzar-los.

Aquests funcionaris podran tenir reconeguda una o ambdues funcions.

En tot cas, la Llei 39/2015 exigeix que constin en aquest registre almenys els funcionaris que presten serveis en les oficines d’assistència en matèria de registres (OAMR). És a dir, a la pràctica hauran de tenir la condició de funcionari habilitat els usuaris de les aplicacions associades al registre d’entrada de l’ens.

Per tant, cada Administració haurà d’aprovar la creació d’aquest registre i nomenar els seus funcionaris habilitats (entre els quals s’inclouran, en tots cas, els de les OAMR), tot determinant les funcions que se li atribueixen a cadascun d’ells (assistència en l’ús dels mitjans electrònics i/o expedició de còpies autèntiques). Cada Administració serà responsable de mantenir actualitzat el seu registre.

A través d’EACAT els gestors d’usuaris podeu assignar el rol de Funcionari habilitat a aquells treballadors del vostre organisme amb aquesta condició, per tal de mantenir el registre actualitzat.

Per assignar el rol només cal accedir a Configuració, cercar l’usuari o usuaris i assignar el rol del servei Funcionari habilitat.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 100% l'ha trobat útil (12 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi