Com puc aixecar la suspensió del meu idCAT Mòbil?

Si vàreu suspendre el vostre idCAT Mòbil i, ara el voleu tornar a tenir actiu, podeu sol·licitar-ho a través del següent formulari:

Sol·licitud per aixecar la suspensió de l'idCAT Mòbil

 • DNI, TIE, NIE o passaport
 • Adjunteu la imatge de les dues cares del vostre document identificatiu (DNI, TIE, NIE o passaport) amb el que us vau fer l'idCAT Mòbil.
 • Adjunteu la imatge de les dues cares de la Targeta Sanitària Individual del CatSalut amb la que vau sol·licitar l'idCAT Mòbil.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

 • Identificació del tractament: Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Responsable del tractament: Direcció General d’Atenció Ciutadana. Via Laietana, 14, 3a planta, 08003, Barcelona. Adreça de correu: dpd.economia@gencat.cat.
 • Finalitat del tractament: Facilitar i gestionar la tramitació electrònica.
 • Legitimació: Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Persones destinatàries: Persones físiques que hagin de relacionar-se per mitjans electrònics amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Drets de les persones interessades: Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades en aquest enllaç: http://gen.cat/regPDP
 • Exercici dels drets: Podeu exercir els vostres drets d’accésrectificaciósupressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació:
  • adreçant una sol·licitud en suport paper al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (Rambla de Catalunya, 19-21, 08007 Barcelona) o,
  •  en format electrònic, mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat  (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d’identificació idCat Mòbil). Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin dret o quins drets exerciu i en cas que la sol·licitud no vagi signada se us requerirà l’aportació del vostre document identificador.
Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 90% l'ha trobat útil (21 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN