Com informar les dades del poderdant o del representant

Un cop informat el NIF del ciutadà, o bé el NIF de l’empresa, o bé informem el passaport  del poderdant o del representant, si aquest ja té una representació a Representa, apareixeran la resta de dades que l’identifiquen. Si per a exemple,  informem el número de document (en aquest cas és un NIF):

i cliquem al botó de Cerca:

En cas de no tenir cap representació (vàlida o no vàlida) a Representació, ens demanarà completar les dades que identifica a la persona física o jurídica:

Cas 1: El número de document que s’informa és un NIF/NIE de persona física

 

 

Si no existeix cap representació associada a aquest document, ens demanarà les dades per a identificar-lo, per exemple:

Cas 2: El número de document que s’informa és un NIF de persona jurídica:

Si no existeix cap representació associada a aquest document, ens demanarà les dades per a identificar-lo:

Cas 3: El número de document que s’informa correspon a un passaport:

Si no existeix cap representació associada a aquest document, ens demanarà les dades per a identificar-lo:

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami