Com fer una inscripció d’un apoderament general

A la pestanya d’Inscripció, seleccioneu com a tipus d’apoderament l’opció de General:

Cal informar els camps de:

  • Capacitat per a la qual s’atorga la representació per als tràmits. Aquesta capacitat pot ser: “Totes”, “Consultar”, “Tramitar” i/o “Rebre notificacions”.
  • Vigència: Període de temps que romandrà vigent la representació. Hi ha algun període màxim?
  • Tramitació atesa: Si es tracta d’un apoderament “apud acta” mitjançant compareixença personal a les oficines d’assistència en matèria de registres. Podeu consultar l’apartat d’Adjuntar documentació per a una tramitació atesa per a tenir més informació d’aquest procés.
  • Documents adjunts: Cal incorporar tota la documentació necessària per a poder acreditar la representació. Podeu consultar l’apartat d’Adjuntar documentació a una representació per a tenir més informació d’aquest procés.

Un cop informats tots els camps, cliqueu sobre el botó de , i el servei us preguntarà si és necessari validar l’apoderament per part de l’assessoria jurídica de l’ens:

Si confirmeu, retornarà aquest missatge:

Cal tenir en compte que un apoderament General implica no tenir actius altres tipus d’apoderaments, en concret:

  • Poder “A un organisme”, perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.
  • Poder “a tràmits”, perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant únicament per efectuar determinats tràmits especificats en el poder davant una Administració o un organisme concret.
Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami