Com fer una inscripció d’un apoderament a un organisme

A la pestanya d’Inscripció, seleccionem com a tipus d’apoderament l’opció de A un organisme:

Cal informar els camps de:

  • Capacitat per a la qual s’atorga la representació per als tràmits. Aquesta capacitat pot ser: “Totes”, “Consultar”, “Tramitar” i/o “Rebre notificacions”.
  • Organisme: Ens davant el qual el representant podrà actuar en nom del poderdant per a qualsevol actuació administrativa en aquest organisme.
  • Vigència: Període de temps que romandrà vigent la representació.
  • Tramitació atesa: Si es tracta d’un apoderament “apud acta” mitjançant compareixença personal a les oficines d’assistència en matèria de registres. Consulta l’apartat d’Adjuntar documentació per a una tramitació atesa per a tenir més informació d’aquest procés.
  • Documents adjunts: Cal incorporar tota la documentació necessària per a poder acreditar la representació. Consulta l’apartat d’Adjuntar documentació a una representació per a tenir més informació d’aquest procés.

 

Un cop informats tots els camps, cliquem sobre el botó de , i el servei ens preguntarà si és necessari, validar l’apoderament per part de l’assessoria jurídica de l’ens:

Cal tenir en compte que un apoderament “A un organisme” implica no tenir actius altres tipus d’apoderaments, en concret:

  • Poder “General”, perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa davant de qualsevol Administració.
  • Poder “A tràmits”, perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant únicament per efectuar determinats tràmits especificats en el poder davant d’aquesta Administració.
Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami