Com fer les consultes un cop autoritzades?

A les modalitats que teniu autoritzades veureu una estrella, i en canvi veureu un símbol de prohibit si no esteu autoritzats:

 

El símbol de prohibit apareix quan l’ens no està autoritzat pel consorci AOC a consumir el servei o bé el Responsable d’Interoperabilitat de l’ens no ha assignat els permisos necessaris a l’usuari que ha d’accedir al Servei.

Per tant; si un usuari no pot accedir a un servei de Via Oberta tot i estar autoritzat pel Responsable d’Interoperabilitat del seu ens, us heu d’assegurar que el propi ens:

 • Ha enviat la documentació de sol·licitud per demanar autorització del servei al Consorci AOC; per tal que gestioni l’autorització per a poder realitzar les consultes d’aquest servei a Via Oberta:
 • I s’ha rebut comunicació de confirmació d’alta al servei sol·licitat.

Quan es sol·liciti el servei al Consorci AOC, mitjançant l’enviament del formulari corresponent, els documents enviats seran revisats per les àrees responsables i si tot és correcte es procedirà a autoritzar a l’ens a accedir als serveis sol·licitats en un temps màxim de 15 dies laborables una vegada validada la documentació enviada.

Rebreu la comunicació de confirmació de l’alta. És a partir de llavors quan tindreu la icona de l’estrella habilitada i podreu accedir a aquelles dades.

En cas que es necessiti informació addicional i s’hagi de realitzar un requeriment d’esmena, es comunicarà a l’ens mitjançant el registre d’EACAT. Per consultar l’assentament rebut, caldrà tenir permisos de visualització del servei “Sol·licitud serveis AOC i CATCert”.

 

Per fer les consultes:

S’ha d’accedir a: EACAT > Via Oberta >consultes pendents/lots/historial

Un cop s’ha accedit a la modalitat del tipus de procediment que es vol consultar i que ja està autoritzada tindreu una ajuda segons la modalitat de cada cedent; és a dir, quines dades s’han d’informar per obtenir resposta i quines respostes possibles podeu rebre.

Per exemple: si es consulta SISPAP/Grau de discapacitat/ Modalitat “dades bàsiques”:

Aquesta modalitat permet consultar les dades bàsiques del grau de discapacitat d’una persona a partir de:

 • El document identificatiu del titular (NIF, NIE…)
 • Alternativament, informant les dades personals del titular: nom, cognoms i data de naixement (útil en el cas de menors d’edat)

La informació que es pot obtenir és:

 • NO TROBAT: no es troba la persona a la base de dades.
 • SI: La persona té reconegut un grau de discapacitat. En aquest cas s’especifica el grup:
  • Pertany al grup 1, discapacitat del 0% al 32%
  • Pertany al grup 2, discapacitat del 33% al 64%
  • Pertany al grup 3, discapacitat del 65% al 74%
  • Pertany al grup 4, discapacitat del 75% o més.
 • NO: La persona no té reconegut un grau de discapacitat.
 • EN TRÀMIT: el reconeixement del grau de discapacitat està en tràmit.
 • CADUCITAT I PENDENT DE NOVA REVISIÓ: el reconeixement del grau de discapacitat de la persona ha caducat i està pendent d’una nova revisió.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (+2 rating, 2 votes)
El 100% l'ha trobat útil (2 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

  CA ES EN