Com fer la convocatòria d’un òrgan col·legiat?

Per fer la convocatòria d’un òrgan col•legiat amb e-NOTUM per EACAT, caldrà fer els passos següents:

 • Informar prèviament a tots els membres de l’òrgan col•legiat (o regular-ne l’obligatorietat) que les convocatòries es notificaran per mitjans electrònics, i assegurar que tots els membres tenen les eines i recursos tecnològics necessaris per poder accedir-hi.
 • Entrar a EACAT i accedir a e-NOTUM dins de la pestanya d’aplicacions.
 • Donar d’alta l’òrgan col•legiat i tots els seus membres, com un Grup dins de l’apartat Destinataris.
 • Fer una comunicació electrònica, amb una antelació mínima de 48 hores, amb les característiques següents:
  • Acte administratiu: Notificació de la convocatòria signada per l’òrgan competent.
  • Annexes: Tota la documentació necessària per a la deliberació i adopció d’acords, o una referència indicant on trobar-la.
  • Accés: Contrasenya (aquest accés permet accedir amb certificat digital o sense, i en aquest cas els membres reben un contrasenya temporal al seu mòbil o correu-e).
  • Etiquetes: “Òrgans Col•legiats” (aquest camp és opcional, però pot ser molt útil a l’hora de cercar les comunicacions realitzades per a aquest propòsit).
  • Destinataris: Seleccionar el grup creat prèviament que conté tots els membres de l’òrgan col•legiat.

Un cop realitzada la comunicació de la convocatòria, tots els membres de l’òrgan col•legiat rebran un correu-e i un SMS d’avís indicant-los que tenen a la seva disposició la notificació i la documentació de la convocatòria.

Contingut relacionat: Quan es pot fer una comunicació electrònica, en comptes d’una notificació electrònica?

Aquesta informació ha estat útil?
Sí
NoNo
El 100% l'ha trobat útil (4 vots)
Millora aquest contingut

4 Comentaris

  1. Hola Núria,

   Gràcies pel teu comentari.
   Hem destacat que la convocatòria d’organs col·legiats es fa mitjançant una comunicació i enllaçat, com a contingut relacionat, la FAQ que defineix la diferència entre notificació i comunicació.

   1. Hola, no acabo de veure clar que la convocatòria d’òrgans col·legiats (per exemple el Ple d’un ajuntament), pugui fer-se per comunicació i no per Notificació. Al RD 2568/1986, Articles 80 i 81, parla de “notificacions” molt clarament. No sé si la diferència està en que la convocatòria d’òrgans col·legiats dels ens locals es regeix per reglaments/lleis diferents a la resta.

    1. Hola Mònica,

     Si us plau per poder donar resposta a la qüestió que planteges obre una petició de suport a través de l’opció que trobarpas en el marge superior dret de la pàgina.

     Atentament,

     Suport AOC

CA ES EN