Com es revoca un certificat idCAT?

En el menú de la part superior del web d’operador es pot trobar l’enllaç “Consulta de Certificats” des del que es pot consultar qualsevol certificat mitjançant el número de NIF o NIE. Es mostra un llistat amb tots els certificats associats a aquell número de document i es pot accedir al detall del que s’està cercant a través de l’enllaç “veure”. Al final de la pàgina detall del certificat es pot trobar l’opció de revocar-lo, escollint-ne prèviament el motiu que el ciutadà hagi indicat.

També es pot fer des de “Revocació”, posar el número del document acreditatiu i seleccionar el certificat per a revocar-lo, accedint a la pàgina de detall del mateix de la manera explicada en el paràgraf anterior.

Només es pot revocar un certificat quan un ciutadà ho demana, i ha de signar el document de revocació corresponent, que s’arxivarà juntament amb la fotocòpia del document aportat per a la validació de la seva identitat. La única excepció a això es dóna quan l’operador té un problema durant l’emissió del certificat i no completa correctament el procés. En aquest cas, l’operador ha de revocar d’ofici aquest certificat i signar el document de compareixença.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (-5 puntuación, 13 votos)
El 57% l'ha trobat útil (7 vots)