Com es pot obtenir el full de lliurament?

El responsable del servei imprimeix dos còpies d’aquest document a través de la Carpeta del Subscriptor, en el moment del lliurament del/s certificat/s, de la manera següent:

  • des de l’apartat “Lliura
  • seleccionar el certificat a lliurar
  • prèmer la icona en forma de full a la columna documentació dels certificats lliurat.
  • imprimir dues còpies.

Una de les còpies serà per al titular i l’altra, signada per aquest, per a l’ens subscriptor. El propi responsable del servei l’haurà de custodiar durant un mínim de 15 anys.

El titular del certificat rebrà també una còpia d’aquest document a l’adreça de correu electrònic vinculada al seu certificat, adjunt al correu de notificació d’emissió del mateix.

En cas que el titular no pugui disposar de la seva còpia per pèrdua del document, pot demanar al responsable de servei una còpia que aquest podrà descarregar a través de la Carpeta del Subscriptor de la següent manera:

  • accedir a la Carpeta del Subscriptor fent ús de la T-CAT vigent.
  • cercar el certificat des de l’apartat Cerca/Descarrega
  • marcar “Mostrar els certificats lliurats” i  indicar paràmetre de cerca (ex. NIF)
  • prèmer la icona en forma de full a la columna documentació dels certificats lliurat.

 

Més informació: Manual de la Carpeta de Subscriptor

 

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+1 puntuación, 3 votos)
El 0% l'ha trobat útil (1 vots)
X