Com es porta a terme l’autenticació amb la PCI?

Tota petició dirigida a la PCI via un frontal webservice:

 – Ha d’estar signada seguint l’estàndard WS-Security (signatura i timestamp del missatge).

 – El certificat amb què es signa la petició ha de ser vàlid, i ha d’estar autoritzat a la plataforma PCI, i associat al codi d’organisme que realitza la petició (element IdentificadorSolicitante del missatge).

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami