Com es porta a terme l’autenticació amb la PCI?

Tota petició dirigida a la PCI via un frontal webservice:

 – Ha d’estar signada seguint l’estàndard WS-Security (signatura i timestamp del missatge).

 – El certificat amb què es signa la petició ha de ser vàlid, i ha d’estar autoritzat a la plataforma PCI, i associat al codi d’organisme que realitza la petició (element IdentificadorSolicitante del missatge).

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
X