Com editar la relació d’obsequis dels Alts Càrrecs?

L’ítem “Relació d’obsequis als Alts Càrrecs” està dissenyat per a reportar la relació de les d’invitacions què s’han de fer públiques, en el portal de la transparència. A continuació mostrem com es pot editar la informació del mateix.

Com introduir la publicació dels obsequis als alts càrrecs ?

Mijançant la funcionalitat “afegir dades manuals” es pot afegir un nou registre a través del formulari preparat a tal efecte. Amb les següents particularitats:

Per a més informació pots consultar la Guia per a l’aplicació del model de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ