Col·legis professionals: documents tècnics (com fer consultes)

Es poden fer consultes de les següents modalitats:

1. Documents tècnics: aquesta modalitat permet verificar, en primer lloc, si un projecte està visat o disponible electrònicament, a partir de:

  • Identificador de projecte
  • Identificador del col·legiat (opcional)

La informació que s’obtindrà és:

  • VISAT/DISPONIBLE TELEMÀTICAMENT o NO VISAT/DISPONIBLE TELEMÀTICAMENT

En el cas que el projecte estigui visat/disponible electrònicament es podrà sol·licitar la seva descàrrega. Aquesta modalitat és asíncrona: El temps d’obtenció de la documentació dependrà de la política de descàrrega del col·legi emissor i pot trigar entre 1 i 24 hores.

L’accés als documents es farà a través de la pantalla d’EACAT > Via Oberta> DCOC-Peticions. Els documents s’esborraran automàticament transcorreguts 5 dies des de la seva recepció.

2. Dades tècniques: aquesta modalitat només està disponible per a INTEGRACIÓ WEB i està subjecte a previ acord o conveni entre emissor (col·legi professional) i requeridor.

Permet consultar dades específiques d’un projecte, a partir de:

  • Identificador de projecte
  • Identificador del col·legiat (opcional)

La informació que s’obté de la consulta és:

  • Dades tècniques específiques d’un determinat projecte, en format XML, que prèviament hauran pactat el col·legi professional i el requeridor.
T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+1 puntuación, 5 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
X