VALIDADOR
Suport > VALIDADOR > Contingut > Certificats admesos pel validador del...

Certificats admesos pel validador del Consorci AOC

Tal i com requereix  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques al seu article 10, així com el propi Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior, les administracions públiques han d’acceptar els certificats qualificats  d’acord al que descriu l’esmentat Reglament.

Consulteu el cercador dels prestadors qualificats a l’estat espanyol per saber si el vostre certificat és acceptat per relacionar-vos amb les administracions públiques, així com els certificats estrangers validats.

En el cercador podreu consultar els diferents certificats qualificats en base a diversos criteris:

  • “Nombre del prestador de servicios de confianza”: permet cercar per prestador del certificat.
  • “Servicios electrónicos de confianza cualificados”: permet cercar en funció del tipus de certificat.

També es poden consultar els certificats qualificats específicament per a les administracions públiques i del tipus PSD2.

Icona d'un globus terraqüi