“Titular no identificado” en la resposta del Certificat de Renda

En la consulta de les dades del certificat de renda 2020 s’ha detectat una elevada resposta del resultat “titular no identificado”, que ens ha portat a contrastar aquesta situació amb l’AEAT.L’administració tributària ens ha confirmat que la resposta “Titular no identificado” es produeix per dues causes diferents: Falta de correspondència entre les dades del DNI […]

A través de quins canals puc accedir a les dades?

Els serveis de Via Oberta són accessibles per dos canals complementaris: A través de les pantalles d’EACAT: L’accés via EACAT permet substituir requeriments d’aportació de documentació en procediments administratius de forma immediata i sense pràcticament cap impacte tècnic en els sistemes d’informació de l’organisme requeridor. L’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat […]

Accedir a un servei de Xarxa SARA no accessible

És possible que algun nou servei, amb una nova URL, no estigui convenientment configurat per al seu accés. En aquest cas cal enviar la sol·licitud d’accés mitjançant el formulari de contacte  indicant la URL a la que es vol accedir i l’adreça IP privada corresponent al servei dins la xarxa SARA, sempre que sigui possible. […]

Accés a casos de proves de serveis d’Integració de Via Oberta

   Casos de proves Àmbit Administració General de l’Estat (AGE) En aquesta web es poden trobar els casos de proves dels serveis d’integració https://www.aoc.cat/knowledge-base/documentacio-especifica-del-servei-via-oberta/ excloent els serveis: Direcció General Trànsit (DGT)   Casos de proves Administració de la Generalitat de Catalunya* En aquesta web es poden trobar els casos de proves dels serveis d’integració https://www.aoc.cat/knowledge-base/dins-lambit-de-ladminitracio-de-la-generalitat-de-catalunya/ excloent els serveis: Institut Estadística […]

Administració General de l’Estat

Accedeix a les cartes de serveis dels diversos cedents: AGÈNCIA TRIBUTÀRIA (AEAT) ANTECEDENTS PENALS I PER DELICTES SEXUALS (MINISTERI DE JUSTÍCIA) BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS (IGAE) DADES DE RESIDÈNCIA LEGAL (MPTFP) DIRECCIÓ GENERAL DE POLICIA (DGP) DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE (MINISTERI D’HISENDA) IMSERSO PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ (SEPE) PRESTACIONS SOCIALS PÚBLIQUES (INSS) REGISTRE DE […]

Cartes de serveis- prestadors de dades

Aquests són els diversos àmbits dels prestadors de dades. Accedint a cadascun veuràs el llistat de serveis de cada àmbit: ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT GENERALITAT DE CATALUNYA ADMINISTRACIÓ LOCAL COL·LEGIS PROFESSIONALS  

Col·legis professionals

Accedeix a les cartes de serveis dels diversos cedents: Registre Mercantil (CORPME) Registre de la Propietat (CORPME)

Com es pot accedir a Xarxa SARA?

La Xarxa SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) és un conjunt d’infraestructures de comunicacions i serveis bàsics que connecta les xarxes de les Administracions Públiques facilitant l’intercanvi d’informació i accés als serveis. A Catalunya l’accés a la Xarxa SARA el proveïm des de l’AOC.  Des de l’AOC us proporcionarem el tunel segur […]

Com he de desar el fitxer CSV per fer consultes en lots a Via Oberta?

Cal que el fitxer CSV annex per a fer consultes en lots estigui en format UTF-8. Si no és així, apareixen caràcters estranys i pot ser motiu de la denegació de la consulta: La consulta ha estat denegada per: “Error realitzant l’operació. Si us plau, torneu a intentar-ho en uns instants” Per guardar el fitxer  […]

Com integrar-se a Via Oberta?

Pas a pas de la integració Els passos a seguir per tal de portar a terme la integració amb els productes del servei de Via Oberta són els següents: Emplenar el formulari corresponent que trobaràs a EACAT > Tràmits > Consorci AOC, ja sigui el de Sol·licitud de serveis Via Oberta o bé el de [...]

Com puc fer les consultes un cop autoritzades via EACAT/Via Oberta?

A les modalitats que tens autoritzades veuràs una estrella, i en canvi veuràs un símbol de prohibit si no estàs autoritzat:   El símbol de prohibit apareix quan l’ens no està autoritzat pel consorci AOC a consumir el servei o bé el Responsable d’Interoperabilitat de l’ens no ha assignat els permisos necessaris a l’usuari que […]

X