A través de quins canals puc accedir a les dades?

Els serveis de Via Oberta són accessibles per dos canals complementaris: A través de les pantalles d’EACAT: L’accés via EACAT permet substituir requeriments d’aportació de documentació en procediments administratius de forma immediata i sense pràcticament cap impacte tècnic en els sistemes d’informació de l’organisme requeridor. L’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat […]

X