Administració General de l’Estat

Accedeix a les cartes de serveis dels diversos cedents: AGÈNCIA TRIBUTÀRIA (AEAT) ANTECEDENTS PENALS I PER DELICTES SEXUALS (MINISTERI DE JUSTÍCIA) BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS (IGAE) DADES DE RESIDÈNCIA LEGAL (MPTFP) DIRECCIÓ GENERAL DE POLICIA (DGP) DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE (MINISTERI D’HISENDA) IMSERSO PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ (SEPE) PRESTACIONS SOCIALS PÚBLIQUES (INSS) REGISTRE DE […]

Cartes de serveis- prestadors de dades

Aquests són els diversos àmbits dels prestadors de dades. Accedint a cadascun veuràs el llistat de serveis de cada àmbit: ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT GENERALITAT DE CATALUNYA ADMINISTRACIÓ LOCAL COL·LEGIS PROFESSIONALS  

Col·legis professionals

Accedeix a les cartes de serveis dels diversos cedents: Registre Mercantil (CORPME) Registre de la Propietat (CORPME)

Com puc fer les consultes un cop autoritzades via EACAT/Via Oberta?

A les modalitats que tens autoritzades veuràs una estrella, i en canvi veuràs un símbol de prohibit si no estàs autoritzat:   El símbol de prohibit apareix quan l’ens no està autoritzat pel consorci AOC a consumir el servei o bé el Responsable d’Interoperabilitat de l’ens no ha assignat els permisos necessaris a l’usuari que […]

El responsable d’interoperabilitat, autoritzacions i consultes de l’ens

Qui és el Responsable d’Interoperabilitat del meu ens?Pots accedir a EACAT, identificar-te amb usuari i contrasenya o certificat digital, i a la dreta de la pestanya INICI veuràs el nom del responsable d’interoperabilitat:   Si no apareix cap usuari es perquè l’ens no n’ha designat cap o perquè aquesta persona ja no és usuària de […]

Generalitat de Catalunya

Accedeix a les cartes dels diversos serveis oferts dins l’àmbit de la Generalitat de Catalunya: DADES DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS (Institut d’Estadística de Catalunya – IDESCAT) DEMANDANTS D’OCUPACIÓ (SOC) DEUTE AMB L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA (ATC) GRAU DE DISCAPACITATS REGISTRE CENTRAL D’ASSEGURATS (CATSALUT) REGISTRE D’ENTITATS JURÍDIQUES (JUSTÍCIA) RENDA GARANTIDA DE LA CIUTADANIA TÍTOL DE FAMÍLIA […]

Indicacions per a una correcta sol·licitud d’accés a les dades

La Secretaria General d’Administració Digital ha fet arribar un seguit de consideracions que cal tenir en compte per tramitar amb èxit la sol·licitud d’autorització als serveis de verificació i consulta de dades que gestiona la Plataforma d’Intermediació de Dades (PID). Són indicacions que ja hem anat recordant els darrers anys en formacions i posts als […]

X