Accés a casos de proves de serveis d’Integració de Via Oberta

   Casos de proves Àmbit Administració General de l’Estat (AGE) En aquesta web es poden trobar els casos de proves dels serveis d’integració https://www.aoc.cat/knowledge-base/documentacio-especifica-del-servei-via-oberta/ excloent els serveis: Direcció General Trànsit (DGT)   Casos de proves Administració de la Generalitat de Catalunya* En aquesta web es poden trobar els casos de proves dels serveis d’integració https://www.aoc.cat/knowledge-base/dins-lambit-de-ladminitracio-de-la-generalitat-de-catalunya/ excloent els serveis: Institut Estadística […]

Com integrar-se a Via Oberta?

Pas a pas de la integració Els passos a seguir per tal de portar a terme la integració amb els productes del servei de Via Oberta són els següents: Emplenar el formulari corresponent que trobaràs a EACAT > Tràmits > Consorci AOC, ja sigui el de Sol·licitud de serveis Via Oberta o bé el de [...]

Documentació genèrica per a integrar-se a la PCI

Per integrar aquest servei amb plataformes pròpies, cal fer-ho a través de la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa). La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades. La documentació següent conté les especificacions de […]

Documentació integració: Administració de la Generalitat de Catalunya

Documents homologació serveis: https://consorciaoc.github.io/Homologacio-Serveis/ Organisme cedent Servei Modalitat de consum Documentació d’integració Departament de Drets Socials Títol de família nombrosa Comprovació vigència de títol Obtenció dades bàsiques Obtenció dades completes d’un títol (consulta individual/lots) Obtenció dades completes i nº discapacitats (consulta individual/lots) Document d’integració i XSD del servei Títol de família nombrosa CCAA Consulta de títol […]

Documentació integració: Àmbit Administració General de l’Estat (AGE)

Documents homologació serveis: https://consorciaoc.github.io/Homologacio-Serveis/ Organisme cedent Servei Modalitat de consum Documentació d’integració Agència Estatal Administració Tributària (AEAT) Dades Tributàries Obligacions tributàries per a contractació pública (consulta individual/lots) Obligacions tributàries per a llicències de transport (consulta individual/lots) Obligacions tributàries sol·licitud ajudes i subvencions (consulta individual/lots) Obligacions tributàries tramitació permisos de residència i treball per a estrangers (consulta […]

Documentació integració: Àmbit de Col·legis i Entitats Col·laboradores

Documents homologació serveis: https://consorciaoc.github.io/Homologacio-Serveis/ ORGANISME CEDENT SERVEI I CARTA DE SERVEI MODALITAT DE CONSUM DOCUMENTACIÓ D’INTEGRACIÓ Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB)   Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions (COIT) Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (CEIC) Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB) Documents visats electrònicament Verificació document visat electrònicament […]

Documentació integració: Àmbit de l’Administració local

Organisme cedent Servei Modalitat de consum Documentació d’integració Ajuntaments o Diputacions i Consells Comarcals Padró municipal d’habitants Comprovació de residència d’un individu a Catalunya (consulta individual/lots) Municipi de residència d’un individu (consulta individual/lots) Comprovació de residència d’un individu a un determinat municipi (consulta individual/lots) Nombre de convivents Comprovació del nombre de convivents Dades del titular […]

IPs dominis serveis3

Les IPs dels nous dominis serveis3 són: IOP PRE serveis3-pre.iop.aoc.cat 157.97.64.35 PRO serveis3.iop.aoc.cat 157.97.64.39 APP PRE serveis3-pre.app.aoc.cat 157.97.64.36 PRO serveis3.app.aoc.cat 157.97.64.40 NT PRE serveis3-pre.nt.aoc.cat 157.97.64.247 PRO serveis3.nt.aoc.cat 157.97.64.248

X