“Titular no identificado” en la resposta del Certificat de Renda

En la consulta de les dades del certificat de renda 2020 s’ha detectat una elevada resposta del resultat “titular no identificado”, que ens ha portat a contrastar aquesta situació amb l’AEAT.L’administració tributària ens ha confirmat que la resposta “Titular no identificado” es produeix per dues causes diferents: Falta de correspondència entre les dades del DNI […]

A través de quins canals puc accedir a les dades?

Els serveis de Via Oberta són accessibles per dos canals complementaris: A través de les pantalles d’EACAT: L’accés via EACAT permet substituir requeriments d’aportació de documentació en procediments administratius de forma immediata i sense pràcticament cap impacte tècnic en els sistemes d’informació de l’organisme requeridor. L’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat […]

Accedir a un servei de Xarxa SARA no accessible

És possible que algun nou servei, amb una nova URL, no estigui convenientment configurat per al seu accés. En aquest cas cal enviar la sol·licitud d’accés mitjançant el formulari de contacte  indicant la URL a la que es vol accedir i l’adreça IP privada corresponent al servei dins la xarxa SARA, sempre que sigui possible. […]

Com es pot accedir a Xarxa SARA?

La Xarxa SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) és un conjunt d’infraestructures de comunicacions i serveis bàsics que connecta les xarxes de les Administracions Públiques facilitant l’intercanvi d’informació i accés als serveis. A Catalunya l’accés a la Xarxa SARA el proveïm des de l’AOC.  Des de l’AOC us proporcionarem el tunel segur […]

Com he de desar el fitxer CSV per fer consultes en lots a Via Oberta?

Cal que el fitxer CSV annex per a fer consultes en lots estigui en format UTF-8. Si no és així, apareixen caràcters estranys i pot ser motiu de la denegació de la consulta: La consulta ha estat denegada per: “Error realitzant l’operació. Si us plau, torneu a intentar-ho en uns instants” Per guardar el fitxer  […]

Com puc sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC?

Segueix els següents passos: 1. Accedir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació. El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d'accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital. Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud [...]

Com puc tramitar l’adhesió al Conveni Marc d’Interoperabilitat?

a) En el cas de les administracions locals i ens que en depenen: per a l’accés a la consulta de les dades del catàleg de dades i documents és necessària l’adhesió  al Conveni Marc d’Interoperabilitat (CMI), o haver subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC. Per fer l’adhesió al CMI et pots ajudar […]

Com renovar un certificat de Segell per fer ús dels serveis d’AEAT?

Si el certificat digital del teu ens per a la utilització del servei AEAT de Via Oberta està a punt de caducar: PAS 1. cal que sol·licitis la renovació seguint les passes de la següent FAQ: Com sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC? Cal sol·licitar el segell indicant “Cedit en exclusivitat per ús dels serveis […]

Indicacions pels formularis de sol·licitud

Un cop tinguis detectades les necessitats de consulta de dades d’un procediment concret (bases reguladores de concessió d’ajuts menjador, procediment a seguir per a l’accés a llocs de treball d’empleats públics, etc.) les pots demanar en un sol formulari que trobaràs a EACAT Tràmits: Inici> Tràmits > Catàleg > CAOC – Sol·licitud serveis AOC. En […]

Posa en línia el teu Padró

Vols posar en línia el teu padró? El servei de Padró en línia posa a disposició de la resta d’administracions les dades de residència i convivència dels Padrons municipals que són necessàries per tramitar els seus procediments administratius i per garantir el dret dels ciutadans a no aportar dades o documents elaborats o en poder […]

Què vol dir “Error en la comunicació amb l’emissor final” a l’AEAT

Per diferents motius, aquest error es mostra a les consultes de Via Oberta dels serveis del prestador AEAT. A continuació, podeu consultar  els més freqüents: El certificat digital autoritzat per les consultes, bé sigui el CEIXSA (que ja no es pot sol·licitar i tampoc s’accepta per aquesta finalitat d’ús) o bé el Segell Electrònic de […]

Què vol dir el resultat “Documento incorrecto” consultant a l’AEAT

En funció de com estigui escrit el teu nom i cognoms a EACAT és possible que t’aparegui un error “Documento incorrecto” en realitzar les consultes del serveis de l’AEAT, a causa d’una modificació més estricta dels algorismes d’identificació aplicats a totes les aplicacions i serveis de tramitació electrònica amb l’AEAT:   Et proposem una forma […]

X