Què és el DSS (Digital Signature Services)?

Defineix una interfície XML per al processament de signatures, orientat a Web services i altres aplicacions. El DSS és el protocol amb el que els clients s’han de comunicar amb el Validador per a sol·licitar els serveis de l’AVS i la TSA.

Què és el servei de validació semàntica?

Aquest servei permet que les aplicacions que fan ús de certificats digitals i signatures electròniques, quedin desvinculades de la gestió relacionada amb la comprovació de la validesa de les signatures i certificats, gestió que realitza la plataforma de validació del Consorci AOC.

Què és el Signasuite?

El SignaSuite és una aplicació web que permet als seus usuaris portar a terme qualsevol de les operacions relacionades amb la creació, validació i preservació de signatures electròniques basades en certificats digitals. És el frontal web del Servei Validador que el Consorci AOC ofereix al conjunt de les Administracions Públiques Catalanes.

Què pot validar el test de Validació?

Validacions de:  – Certificats  – Signatures simples:    · CMS detached i CMS attached.    · XMLDSig detached, enveloping i enveloped.  – Signatures avançades:    · CAdES detached i CAdES attached.    · XAdES detached, enveloping, i enveloped.  – Documents PDF signats.

Quin formats de signatures pot validar el Validador?

El Validador pot validar els següents formats de signatura electrònica:  – Signatures simples:    · CMS: Cryptographic Message Syntax, o PKCS#7.    · XMLDSig: XML Digital Signature.  – Signatures avançades:    · CAdES: CMS Advanced Electronic Signature.    · XAdES: XML Advanced Electronic Signature.

Quin tipus de signatures pot validar el Validador?

El Validador pot validar els següents tipus de signatures electròniques:  – CMS i CAdES detached: Document signat i signatura estan separats. – CMS i CAdES attached: El document signat queda inclòs dins la signatura. – XMLDSig i XAdES detached: Document signat i signatura estan separats. – XMLDSig i XAdES enveloping: El document signat queda dins la signatura. – XMLDSig […]

Quines dades necessita el Consorci AOC per integrar-me amb el servei?

Hi ha dos escenaris possibles: L'ens encara no és usuari del servei: hauràs de tramitar l'alta consultant les indicacions de l'apartat serveis del nostre web. Escull el servei que t'interessi i ves a "Sol·liciteu el servei". Al formulari d'alta, hauràs de marcar l'opció "Integració" com a modalitat del servei sol·licitat, si aquesta està disponible. L'ens [...]