Certificats admesos pel validador del Consorci AOC

Tal i com requereix  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques al seu article 10, així com el propi Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior, les […]

Com s’hi pot accedir?

Signasuite està accessible des de la següent adreça: http://signasuite.aoc.cat Aquesta és la pantalla inicial de l’aplicació,   és força intuïtiva i mostra directament totes les funcionalitats que ofereix: També es podrà accedir al Signasuite des d’un enllaç què es troba disponible al menú d’Aplicacions de l’EACAT.