Certificats admesos pel validador del Consorci AOC

Tal i com requereix  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques al seu article 10, així com el propi Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior, les […]

Puc preservar la signatura d’un certificat si aquest ha caducat?

No. Si una signatura està caducada, la signatura és invàlida. Per tant, el Validador respon que no confia en la clau. Sobre el procediment a seguir per tal de garantir la validesa de la signatura que a dia d’avui és invàlida, destaquem el punt 5 de l’apartat 4 del Procediment de Manteniment de Signatures: “Si […]

Què és el DSS (Digital Signature Services)?

Defineix una interfície XML per al processament de signatures, orientat a Web services i altres aplicacions. El DSS és el protocol amb el que els clients s’han de comunicar amb el Validador per a sol·licitar els serveis de l’AVS i la TSA.

Què és el servei de validació semàntica?

Aquest servei permet que les aplicacions que fan ús de certificats digitals i signatures electròniques, quedin desvinculades de la gestió relacionada amb la comprovació de la validesa de les signatures i certificats, gestió que realitza la plataforma de validació del Consorci AOC.

Què pot validar el test de Validació?

Validacions de:  – Certificats  – Signatures simples:    · CMS detached i CMS attached.    · XMLDSig detached, enveloping i enveloped.  – Signatures avançades:    · CAdES detached i CAdES attached.    · XAdES detached, enveloping, i enveloped.  – Documents PDF signats.

Quin formats de signatures pot validar el Validador?

El Validador pot validar els següents formats de signatura electrònica:  – Signatures simples:    · CMS: Cryptographic Message Syntax, o PKCS#7.    · XMLDSig: XML Digital Signature.  – Signatures avançades:    · CAdES: CMS Advanced Electronic Signature.    · XAdES: XML Advanced Electronic Signature.

Quin tipus de signatures pot validar el Validador?

El Validador pot validar els següents tipus de signatures electròniques:  – CMS i CAdES detached: Document signat i signatura estan separats. – CMS i CAdES attached: El document signat queda inclòs dins la signatura. – XMLDSig i XAdES detached: Document signat i signatura estan separats. – XMLDSig i XAdES enveloping: El document signat queda dins la signatura. – XMLDSig […]

X