Quines són les modalitats d’ús?

El Validador s’ofereix en dues modalitats: Mitjançant serveis web: el Validador és un servei que està pensat per ser utilitzat des de les diverses aplicacions o serveis que ofereixen altres administracions públiques. En aquest sentit, per fer ús del servei, cal dur a terme una integració entre l’aplicació o servei de l’administració usuària i el […]

X